Tag: Pashusavardhan Vibhag Result 2024

Pashusavardhan Vibhag Result 2024 {Status} Maharashtra AHD Livestock Supervisor, Senior Clerk, Steno Exam Cut Off Marks, Final Merit List Pdf

AHD Maharashtra Livestock Supervisor Result 2024

Pashusavardhan Vibhag Result 2024 {Status} Download Maharashtra AHD Livestock Supervisor, Senior Clerk, Steno Exam Cut Off Marks, Final Merit List Pdf :- Pashusavardhan Vibhag (Animal Husbandry Department) हा महाराष्ट्र शासनाचा एक विभाग आहे जो राज्यातील पशुधनाच्या संवर्धन आणि विकासासाठी जबाबदार आहे. या विभागाचे मुख्यालय पुण्यात आहे. पशुसंवर्धन विभागाची उद्दिष्टे खालीलप्रमाणे आहेत: राज्यातील पशुधनाची संख्या आणि […]